Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 6 december 2015

Avond met Stamppot en Jazz gezellig druk

Op vrijdag 20 november heeft afdeling Oosterschelde, tijdens een zeer geslaagde en drukbezochte bijeenkomst in Colijnsplaat, met muziek en stamppot, de aftrap gegeven voor de te volgen route naar de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Die datum lijkt nog ver weg, maar de tijd gaat snel.

Nieuwe leden, procedures, programma’s
Vóór Kerst 2017 moeten we als afdeling alles rond hebben. Dat betekent dat we begin 2017 moeten gaan werken aan de programma’s, de verkiezingsprocedures en aan de lijsten. Het jaar 2016 willen we benutten voor het activeren van mensen die lid zijn maar niet zichtbaar actief en voor het lid maken van D66-ers die nog geen lid zijn.

“Witte vlekken”
Bijzondere aandacht gaat uit naar de ‘witte vlekken’. Dat zijn voor Oosterschelde: Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal en Tholen. Voor drie van de vier gemeenten hebben we nu een ‘missionaris’ (of zendeling) gevonden, voor Tholen zoeken we nog. Op 20-11 konden we tot ons genoegen een Team Kapelle zien, althans 3 van de 4 leden. Die kunnen aan de slag. Er waren ook contouren zichtbaar van een Team Noord-Beveland, maar daar moet nog wat versterking aangebreid worden. In Reimerswaal hebben we één lid, maar wel een verdraaid stevig lid. Vele leden van de afdeling staan uiteraard paraat om acties in Reimerswaal te ondersteunen.

Letty Demmers (voorzitter D66) was ook van de partij! Op de foto wordt zij geflankeerd door regiovoorzitter Gerhard Brunsveld (links) en afdelingsvoorzitter Bert Wiegant.

Letty Demmers (voorzitter D66) was ook van de partij!
Op de foto wordt zij geflankeerd door regiovoorzitter Gerhard Brunsveld (links) en afdelingsvoorzitter Bert Wiegant.

Pitches

Steven Klatte, Noord-Beveland

Steven Klatte, Noord-Beveland

Levien de Putter, namens Borsele

Levien de Putter, fractievoorzitter Borsele

Pieter Romeijn (fractievoorzitter Goes)

Pieter Romeijn (fractievoorzitter Goes)

Marja Krans, namens Schouwen-Duiveland

Marja Krans, namens Schouwen-Duiveland

Tijdens de avond verzorgde vertegenwoordigers van de diverse fracties een korte pitch over actuele thema’s in de diverse gemeenten/fracties.