Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 22 juli 2018

Bestuursleden gevraagd!

Op 10 oktober wordt de volgende Algemene Ledenvergadering (AAV) van de afdeling georganiseerd. Een belangrijk punt op de agenda is de samenstelling van het bestuur.

De termijnen van de huidige bestuursleden zijn verstreken. Zoals in de voorgaande AAV is besproken, is er een werkprogramma opgesteld. Nu worden belangstellenden en kandidaten voor een bestuursfunctie uitgenodigd zich te melden bij ondergetekende, met een korte schriftelijke toelichting die ter kennis van de leden zal worden gebracht. Kandideren voor meerdere functies is mogelijk en wenselijk. Vóór de AAV zal in samenspraak met het bestuur een ingevuld voorstel worden opgesteld.

Ter informatie bijgaand het concept werkprogramma en informatie over de bestuursfuncties.

Kijk bij Agenda voor de agenda van de volgende AAV.