Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Algemene Afdelingsvergadering Oosterschelde najaar 2018

Woensdag, 10 oktober 2018 in Goes

aan de leden van D66 in de afdeling Oosterschelde VOORAANKONDIGING Algemene afdelingsvergadering (AAV): voorlopige agenda Vooruitblik algemene regiovergadering 27-11 Begroting 2019 Aanpassing reglement Evaluatie rol afdeling in GR 2014 Uit de fracties PS 2019 Werkprogramma ...

aan de leden van D66 in de afdeling Oosterschelde

VOORAANKONDIGING

Algemene afdelingsvergadering (AAV):

voorlopige agenda

  1. Vooruitblik algemene regiovergadering 27-11
  2. Begroting 2019
  3. Aanpassing reglement
  4. Evaluatie rol afdeling in GR 2014
  5. Uit de fracties
  6. PS 2019
  7. Werkprogramma en samenstelling bestuur
  8. Sluiting

Een belangrijk punt is de samenstelling van het bestuur.
De termijnen van de huidige bestuursleden zijn verstreken. Zoals in de voorgaande AAV is besproken, is er een werkprogramma opgesteld (bijgaand). Nu worden belangstellenden en kandidaten voor een bestuursfunctie uitgenodigd zich te melden bij ondergetekende, met een korte schriftelijke toelichting die ter kennis van de leden zal worden gebracht. Kandideren voor meerdere functies is mogelijk en wenselijk. Vóór de AAV zal in samenspraak met het bestuur een ingevuld voorstel worden opgesteld.
Ter informatie bijgaand het concept werkprogramma en informatie over de bestuursfuncties. Informatie over de verhouding tussen de afdeling en de fracties kan gevonden worden op deze website onder de menu-optie De Vereniging.

mvg
namens het bestuur,
Bert Wiegant
secretaris a.i.

10 oktober

19:30 uur

Hotel Terminus
Stationsplein 1
4461 HP Goes