Steun ons en help Nederland vooruit

D66 Noord-Beveland

Op Noord-Beveland zijn de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen begonnen.

Er wordt nu door leden en belangstellenden gewerkt aan de speerpunten voor het beleid.

Belangrijke punten zijn:

  • Goed onderwijs, dicht bij huis, dus basisonderwijs in de kernen. Niet organisatiegericht maar leerlinggericht.
  • Rust en ruimte voor bewoners en toeristen, dus geen bebouwing van stranden, geen grootschalige (bio)industrie.
  • Gemeentelijke politiek die voor de burger doorzichtig is en democratisch te beïnvloeden, dus een bestuur dat luistert alvorens te beslissen.
  • Een gemeente Noord-Beveland is prima, maar als de vereiste bestuurskracht dat vraagt is herindeling bespreekbaar.

 

Er zijn andere belangrijke onderwerpen, waarover nog moet worden gesproken:

  • Duurzaamheid, denk aan de plaats(ing) van windmolens, zonne-energie etc.
  • Zorg. Zijn er verbeterpunten? Denk o.a. aan pgb’s, verwijsstromen naar andere gemeenten etc.
  • Cultuur
  • Wonen

Laatst gewijzigd op 5 november 2016