Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten D66 Borsele

1. Onderwijs: passend en dichtbij!

D66 vindt kwalitatief onderwijs belangrijk. Maar als uw (klein)kind op een school begint, moet hij/zij daar ook de school kunnen afmaken. Dus samenwerking tussen schoolbesturen, ouders en gemeente is noodzakelijk.

2. Sloepoort ontwikkelen tot een duurzaam bedrijvenpark van internationale allure.

We hebben banen nodig in Zeeland en daarvoor moeten we bedrijven in onze regio binnenhalen. Sloepoort is een bedrijventerrein waar bedrijven zich zouden kunnen vestigen.

3. De beste plek voor de 2e supermarkt in Heinkenszand met een luisterend oor voor de burgers en betrokkenen.

D66 vindt het belangrijk dat de locatie zorgvuldig wordt gekozen en wil daarbij luisteren naar u. Dat is onze taak als volksvertegenwoordigers!

4. Zorgzame dorpen

D66 vindt het belangrijk dat de locatie zorgvuldig wordt gekozen en wil daarbij luistern naar u. Dat is onze taak als volksvertegenwoordigers!

5. Stimuleren van onze lokale economie

We zijn trots op onze streekproducten. In de stichting Land van Borsele werken ondernemers, overheden en inwoners samen om activiteiten mogelijk te maken die bijdragen aan een vitaal, energiek en duurzaam Land van Borsele.

6. Mobiliteit

Wij willen dat alle dorpen goed bereikbaar blijven en willen initiatieven als buurtauto’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s steunen.

7. Kunst en cultuur

Kunst en cultuur moet bereikbaar zijn voor iedereen!

8. Voorbeeld gemeente in duurzaamheid

We staan voor een duurzaam Borsele: duurzame energie, duurzaam bouwen. Maar ook gifvrij onderhoud van gemeentelijke straten en groen.

9. Humane huisvesting arbeidsmigranten

De combinatie van werkgever en huisvesting vinden wij onjuist. D66 wil dat er humane oplossingen komen door samenwerking van woningcorporatie, werkgevers en gemeente.

10. Het roer moet om in het gemeentehuis 

Het raadsonderzoek naar de overschrijding van het budget voor de verbouwing van het gemeentehuis, was duidelijk! Het college heeft een plan van aanpak gemaakt voor meer vertrouwen, transparantie en betere projectbewaking. U mag op een integere overheid blijven vertrouwen. D66 houdt de vinger aan de pols.

Laatst gewijzigd op 9 februari 2014