Steun ons en help Nederland vooruit

Vertrouw op de eigen kracht van mensen

Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen

Denk en handel internationaal

Wij staan open voor de gehele wereld en sluiten niemand uit

Beloon prestaties en verdeel de welvaart

Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte laat voor die verschillen.

Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving

Wij willen de werled om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen.

Koester de grondrechten en gedeelde waarden

De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst